سایت در حال ارتقاء می باشد

جهت ارتقاء طراحی رابطه کاربری و همچنین افزودن امکانات بیشتر، وب سایت در دسترس نخواهد بود.

ضمن تشکر از صبوری شما خواهشمندیم جهت طرح هرگونه مشکل، نظر، انتقاد و پیگیری با شماره تماس ذکر شده در این صفحه با ما در ارتباط باشید.

ارتباط با ما :

phone: +98 2122885037
Email: bazar.danaee@gmail.com
Address: 3th Floor. No6. Sattari St
Arasbaran Ave. Seyed Khandan Bridge
Tehran Iran